Koji su načini isporuke i naplate robe?
Isporuka naručenih proizvoda se vrši preko jedne ili više kurirskih službi kao što su: City Express, Post Express, AKS, Daily Express, DHL ... ili isporuku možete vršiti i sami sopstvenim vozilom ukoliko za to imate mogućnosti. Naplata prodate robe se može vršiti na sve aktuelne načine pouzećem, internet platnim karticama i izdavanjem računa – fakture.

  1. Naplata pouzećem je trenutno najatraktivniji način plaćanja na teritoriji Srbije, a može se reći zakonom i regulisan način preuzimanja i plaćanja robe. Za sada je država Srbija uredila zakonski samo dostavu i naplatu robe slanjem preko pošte i njenih usluga. Isto je uredila u zakonu o platnom prometu u članu 49. koji glasi:
Preduzeća PTT saobraćaja obavljaju, u smislu ovog zakona, sledeće poslove platnog prometa:
1) primaju uplate od fizičkih lica u korist računa koji se vode kod banke i vrše isplate tim licima;
2) primaju uplate dnevnog pazara za račun klijenata banaka;
3) primaju i naplaćuju čekove po tekućim računima građana.

Pod stavkom 1 je regulisan način naplate, gde pošta u Vaše ime naplaćuje proizvod i na Vaš račun uplaćuje novac od naplate proizvoda. Po uplati na Vaš račun, vi imate evidentiran promet preko Vašeg računa i time zaobilazite izdavanje fiskalnog računa, a ujedno dobijate potvrdu o prometu radi kasnijih obaveza prema državi u vidu poreza i ostalih dažbina.

Robu možete dostavljati i naplaćivati putem drugih servisa (AKS express, City Express i drugih); nažalost država Srbija još uvek nije pravno regulisala dostavu i naplatu na ovaj način, stavljajući na taj način Poštu u monopolski položaj. Nadamo se da će ova nepravda biti uskoro ispravljena.

      2. Naplata putem platnih kartica je drugi vid naplate, a da biste obezbedili ovaj način na svom sajtu - internet prodavnici morate ispunjavati neke od kriterijuma. Za sada ovu uslugu naplate preko platnih kartica a u Vaše ima omogućava samo Banka Intesa uz ispunjavanje odredjenih kriterijuma:

-          pravno lice ili pravno lice osnivač obavlja dinarski platni promet preko Banca Intesa u prethodnih 6 meseci,
-          Banca Intesa nema nenaplaćena a dospela potraživanja od pravnog lica ili pravnog lica osnivača,
-          pravno lice ili pravno lice osnivač ima ostvaren prihod u prethodnoj godini poslovanja od minimalno 500.000 EUR,
-          pravno lice ili pravno lice osnivač ima ostvarenu neto dobit u prethodnoj godini poslovanja,
-          pravno lice ili pravno lice osnivač ima potpisane ugovore o prihvatanju platnih kartica na POS terminalima preko Banca Intesa, ako pravno lice ili pravno lice osnivač posluje sa platnim karticama.

Ukoliko ne ispunjavate ove uslove, a želite ili ste primorani da obezbedite naplatu  putem platnih kartica to možete uraditi putem inostranog platnog servisa koji funkcioniše i kod nas mada još uvek nije dovoljno pravno regulisan od strane naše države a radi se o 2Checkout sistemu. Sistem je proveren i radi sa Srbijom. Nekoliko internet prodavnica vec uspesno prodaju i naplaćuju svoje proizvode na ovaj način. Za otvaranje računa Vam je potrebno 47 dolara, a provizija na svaki prodati proizvod je 4,5 %. Dodatnih troškova nema. Novac će Vam biti uplaćivan na Vaš devizni račun kod Vaše banke.

Za sada su uslovi jako nepovoljni, ali saznanja smo da drzava intezivno radi na regulisanju  i uspostavljanju evropskih standarda po ovom pitanju koji su drastično povoljniji od onoga što trenutno imamo u ponudi.

PayPal je došao u Srbiju ali samo ako kupujete preko interneta, ali ne i za naplatu Vaših proizvoda i usluga, očekujemo u skorijoj budućnosti da se i ovo promeni u našu korist.

  1. Naplata putem računa-fakture je najjednostavniji vid naplate.  Po poručivanju proizvoda, kupcu se generiše račun-faktura, na osnovu koje vrši uplatu na Vaš račun kod banke. Isti način naplate je najpogodniji u veleprodaji putem interneta (B2B).

Ukoliko kupac odbije da preuzme paket?

Najveći rizik naplate pouzećem je odbijanje kupca da preuzme paket. U tom slučaju kurirska služba će Vam vratiti paket, a troškove kurirske službe ćete snositi Vi. Da biste izbegli ovakve situacije i smanjili ih na minimum, poželjno je porudžbinu i kupca proveriti telefonskim pozivom i na taj način potvrditi istu pre nego što pošaljete paket na naznačenu adresu.