Prevod raznih vrsta ugovora sa srpskog na engleski jezik i obrnuto (Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o posredovanju, Ugovor o zastupanju, Ugovor o bankarskom zajmu, Ugovor o bankarskim olakšicama, Nabavni ugovor, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o uslugama inženjeringa, Ugovor o franšizi, Ugovor za obezbeđenje konsalting usluga, Ugovor o imenovanju ovlašćenog dilera, Ugovor o imenovanju ovlašćenog člana servisne mreže motornih vozila, Ugovor o poverljivosti i tajnosti informacija, Ugovor o osnivanju društva ograničene odgovornosti, Depozitni ugovor, Ugovor o isporuci, Ugovor o distribuciji, Ugovor o najmu vozila, Ugovor o angažovanju sportskog reli vozača, Ugovor o izvođenju radova u okviru inostranih delatnosti evropske zajednice...)

VAMA d.o.o. i Institut za virusologiju, vakcine i serume TORLAK - prevod registracione dokumentacije sa španskog na engleski jezik

Memorandumi o razumevanju, Protokoli, Zakoni, Javni tenderi, Statut kompanije...
Dopisi upućeni Evropskoj agenciji za rekonstrukciju
FIA dopisi
Ovlašćenja, punomoćja, lekarski izveštaji, fakture, pozivna pisma
Biznis plan aktivnosti, finansijski plan, bankarske garancije
Reli pravilnici, Sponzorski paketi, Servisna uputstva za vozila
Katalozi, brošure, Projekti, Predlozi saradnje
Restoranski jelovnici i karte pića

Prevod špediterske i carinske dokumentacije
Prevod dokumentacije Međunarodnog udruženja profesionalne bezbednosti
Procedure za dobijanje građevinskih dozvola
MMDS sistem

Prevođenje postova za blog za našu poznatu profesorku doktorku Teodoru Beljić - Živković, specijalistu interne medicine -endokrinologa https://teodorabeljic.rs/en/blog_english/
Tehnička dokumentacija (Poligon i prateći sadržaji centra sigurne vožnje, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Uputstvo za opremanje lokala, Priručnik za koordinaciju zakupaca...)
Istorija biodizela, Studija izvodljivosti postrojenja sirovog ulja uljane repice, Poslovni plan- fabrika za ceđenje i ekstrakciju ulja uljane repice, Sađenje i gajenje Miscanthus-a...

Prevod izdanja Tehnologija proizvodnje ozime uljane repice na engleski jezik– Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2006
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu- prevod doktorskih radova koji su objavljeni u naučnim časopisima širom Amerike i Nemačke, kao i u Srbiji:  (Prilog proučavanju procesa mikronizirajućeg mlevenja liskuna u planetarnom mlinu; Doprinos sintezi i karakterizaciji zro2/znal25cu3 kompozita; Istraživanje uticaja procesnih parametara na strukturu i svojstva liskuna mikroniziranog u centrifugalnom mlinu sa perifernom putanjom usitnjavanja; Mehanizmi ultrafinog mlevenja liksuna u vibracijskog mlinu; Fizičko-hemijski aspekti livenja legura aluminijuma lost foam procesom; Doprinos proučavanju grešaka na odlivcima silumina dobijenim livenjem sa isparljivim modelima; Sinteza i karakterizacija vatrostalnih premaza za primenu u lost foam procesu livenja...)
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina- prevod poslovnih dopisa

Ambasada Republike Kube u Beogradu (sa španskog na srpski jezik i obrnuto prevod dokumentacije za potrebe diplomatskih funkcionera, press clipping, konzularna dokumentacija...)

Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim aparatom marke Zonare- z.one ultra sistem, prevod sa engleskog na srpski jezik
Uputstvo za rukovanje SonixTOUCH ultrazvucnim sistemom-prevod sa engleskog na srpski jezikUputstvo za rukovanje šesto-kanalnim elektrokardiografom Cardio Express SL6 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik
Uputstvo za rukovanje dvanaesto-kanalnim elektrokardiografom Cardio Express SL12 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik
Korisnicko uputstvo za instalaciju Sistema za upravljanje izveštajima ambulantnog meraca krvnog pritiska (ABP)- prevod sa engleskog na srpski
Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim sistemom Micro Maxx-prevod sa engleskog na srpski jezikUputstvo za rukovanje ABP holterom marke Spacelabs Medical - prevod sa engleskog na srpski jezik
Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim aparatom marke Zonare- z.one ultra sistem, prevod sa engleskog na srpski jezik
Uputstvo za rukovanje SonixTOUCH ultrazvucnim sistemom-prevod sa engleskog na srpski jezik
Uputstvo za rukovanje šesto-kanalnim elektrokardiografom Cardio Express SL6 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik
Uputstvo za rukovanje dvanaesto-kanalnim elektrokardiografom Cardio Express SL12 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik
Korisnicko uputstvo za instalaciju Sistema za upravljanje izveštajima ambulantnog meraca krvnog pritiska (ABP)- prevod sa engleskog na srpski
Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim sistemom Micro Maxx-prevod sa engleskog na srpski jezik
Uputstvo za rukovanje ABP holterom marke Spacelabs Medical - prevod sa engleskog na srpski jezik

Kontakt

BILDSTUDIO
Fotografisanje objekata i proizvoda i izrada internet prezentacija
PIB: 111981391
Matični: 65784688
Tel: 064/170-180-6 i 011/4123-968
e-mail: office@bildstudio.in.rs