Vrlo često imamo potrebu spojiti jedan ili više PDF dokumenata. Program uz pomoć koga to možemo uraditi ( Adobe Acrobat ) je komercijalni program i nije baš jeftin, ali na sreću postoje i besplatna rešenja. Jedno od njih je FoxiUtilisov program Marge PDF.

U ovom kratkom uputstvu ćemo Vam pokazati kako da jednostavno i brzo spojite više PDF dokumenata u jedan. Nije potrebna ni instalacija ni download. Dovoljno je da kliknete na sledeći link  www.foxyutils.com/mergepdf

browse


Spajanje više PDF dokumenata u jedan bukvalno se izvodi u dva koraka. Prvi korak je da kliknete na dugme BROWSE . Otvorite dokumenta u folder-u gde ste ih smestili. Više dokumenata spajate tako što držite taster CTRL dok klikćete na sva dokumenta koja želite da spojite u jedan. Klikćite po redosledu po kojem želite da spojite dokumenta.

odabir-dokumenata


Ispod dugmeta BROWSE iskočiče vam forma kao na slici ispod.

forma

Potom kliknite na dugme MARGE PDF. Iskočiće vam marge dijalog nakon čega ćete kliknuti na download.

marge


Zavisno od pretraživača iskočiće vam dijalog prozor koji će vas pitati gde želite sačuvati dokument, ili će isti bidi automatski downloadovan u download folder.

Pokrenite dokument i proverite da li je sve spojeno kako ste i želeli.

Pročitajte i: 

Želite da budete na prvoj strani Google-a i da Vam telefoni zvone?
- Reklamirajte se putem e-mail marketing kampanje
- Oglašavajte se na facebooku

Zanimljivo:

Obezbedite sebi penziju po ceni jedne pakle cigareta
- Upišite dete na fakultet po ceni pampers pelena