Postoje li proizvodi koje ne smete prodavati preko interneta?
Ovde je zakon potpuno isti kao i u klasičnoj trgovini. Proizvodi koji se ne mogu prodavati putem interneta ili koji zahtevaju posebne dozvole za prodaju su :  -          Lekovi
-          alkohol, droga i zabranjene supstance
-          oružje
-          pornografski materijal
-          materijal koji podstiče rasnu i nacionalnu netrpeljivost
-          ostali proizvodi koji nisu u skladu sa zakonom.